fbpx

Действащи конкурси

Конкурс “Чудомир” – 2023

Начало: 01/03/2023
Край: 31/12/2023

Международен литературен конкурс „Алеко“ 2023

Начало: 01/01/2023
Край: 30/11/2023

„СТЪРШЕЛ“ ТЪРСИ ТАЛАНТ

Начало: 29/09/2023
Край: 01/02/2024

Приключили конкурси

Current competitions

Beginning: 01/03/2023
End: 31/12/2023

International Literary Competition "Aleko" 2023

Beginning: 01/01/2023
End: 30/11/2023

Competition "Winter Holidays" 2022

Beginning: 29/09/2023
End: 01/02/2024

Past Competitions