fbpx

„Алеко” е международен конкурс за кратък хумористичен разказ, който се провежда от 1966 година до днес (с кратко прекъсване в началото на 1990-те години).

Организатори са Община Свищов, Международната фондация „Алеко Константинов” и вестник „Стършел”.

Негови лауреати са били Фалил Хаджич (Хърватия), Владимир Орлов (Беларус), Ефтим Проевски (Македония), Александър Чотрич (Сърбия), Марсел Салимов (Башкирия), Георги Данаилов (България), Славко Прегъл (Словения) и др.

Конкурсът е целогодишен – разкази се приемат от януари до края на ноември. Единственото условие за участие е разказът да не бъде по-дълъг от четири стандартни машинописни страници (1100 думи или 7000 знака).

Разказите си изпращайте на електронната поща на в. „Стършел” – starshel@mail.bg .

В началото на декември жури, съставено от литературни критици, писатели хумористи и представители на Международната фондация „Алеко Константинов” присъжда наградата.

Връчването й  традиционно е на 13 януари (рождената дата на Алеко) на тържествена церемония в Свищов.

Лауреатът е гост на организаторите, които поемат разноските по пътуването и престоя му в България.

Международен литературен конкурс „Алеко“ 2023

Начало: 01/01/2023
Край: 30/11/2023

„Aleko“ is an international competition for short humorous stories
that has been held since 1966 (with a short break in the early 1990s).
The organisers are the Municipality of Svishtov, the International
Aleko Konstantinov Foundation and the newspaper „Starshel“.
Its laureates have been Aziz Nesin (Turkey), Erich Kästner
(Germany) Ephraim Kishon (Israel), Heinrich Böll (Germany), Martti Larni (Finland), William Saroyan (USA), Erskine Caldwell (USA), Maurice Druon (France) and others.

The competition is year-round – stories are accepted from January
to the end of November. The only requirement for entry is that the story be no longer than four standard typed pages (1100 words or 7000 characters).

Send your stories to the e-mail address of „Starshel“ –
starshel@mail.bg .

In early December, a jury of literary critics, humor writers, and
representatives of the Aleko Konstantinov International Foundation
awards the prize.

It is traditionally awarded on 13 January (Aleko’s birthday) at a
ceremony in Svishtov.

The laureate is a guest of the organizers, who cover the expenses
of his or her travel and stay in Bulgaria.

International Literary Competition "Aleko" 2023

Start date: 01/01/2023
End date: 30/11/2023